aalkat_print_icon.gif

Uddannelse i centrum

Kontakt

Kontakt Aalborg Katedralskole

Nyttige links


Retningslinjer for elevernes deltagelse i spørgeskema- undersøgelser mv.

Aalborg Katedralskole får hvert år et stort antal henvendelser fra studerende, der gerne vil bruge skolens elever som respondenter i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser mv. Skolen bidrager gerne positivt til studenterprojekterne.

Skolen videreformidler gerne links til undersøgelser mv. gennem skolens intranet, så eleverne kan svare på undersøgelserne. Derfor bedes studerende sende en beskrivelse af undersøgelsen og et link til spørgeskemaet til skolens mailadresse. Kontoret vil herefter sørge for at videreformidle linket til skolens elever gennem vort intranet. Vi kan desværre ikke tilbyde at der uddeles og udfyldes spørgeskemaer i undervisningstiden.